PROGRAM

Programske oblasti:

 • Analiza performansi
 • Primene OI u ekološkom menadžmentu i upravljanju prirodnim resursima
 • Ekonomski modeli i ekonometrija
 • Elektronsko poslovanje
 • Primene OI u rudarstvu, geologiji i energetici
 • Primene OI u finansijama i bankarstvu
 • Geoinformacioni sistemi
 • Primene OI u građevinarstvu
 • Grafovi i mreže
 • Informacioni sistemi i tehnologije
 • Istraživanje i razvoj
 • Nauka o podacima
 • Kombinatorna optimizacija
 • Heuristike
 • Logistika
 • Upravljanje proizvodnjom i lanci snabdevanja
 • Matematičko programiranje
 • Meko računarstvo
 • Meka i bihejvioralna Operaciona istraživanja
 • Primene OI u menadžmentu
 • Pouzdanost i upravljanje rizikom
 • Poslovna analitika
 • Primene OI u odbrani
 • Primene OI u saobraćaju, transportu i komunikacijama
 • Softver za OI
 • Statistički modeli
 • Simulacija i stohastički modeli
 • Teorija igara
 • Višekriterijumska analiza i optimizacija
 • KVANTITATIVNI MODELI U FINANSIJAMA
 • Analitika i optimizacija u javnom sektoru
  [Call for Papers] pdf

Preuzmite: Zbornik radova SYM-OP-IS 2017 [23.6 MB]pdf

REGISTRACIJA

Prijava rada:

Prijavu rada možete obaviti preko e-mail-a: symopis2017@vggs.rs

UPUTSTVO ZA AUTORE

Preuzmite šablon za pripremu rada.

Prijavite rad preko e-mail-a: symopis2017@vggs.rs

Program rada

Preuzmite: Program rada - Symopis 2017  pdf

KOTIZACIJA

Kotizacija: 12.000 RSD sa PDV

Cena kotizacije uključuje:

 • učešće na sekcijama
 • konferencijski materijal
 • koktel dobrodošlice i svečanu večeru
 • osveženje za vreme pauza i
 • organizovan izlet

Rok za izdavanje/plaćanje kotizacije je 1. Septembar 2017

Kotizacija u iznosu od 4.000 dinara sa PDV-om za studente
(cena kotizacije se odnosi samo za studente koji su samostalno na radu odnosno nisu koautori sa autorima koji nemaju povlašćenu cenu kotizacije).

SMEŠTAJ

Cena punog pansiona sa uključenom boravišnom taksom u „B“ bloku po osobi iznosi:

 • 1/1 standard 5130.00 dinara
 • 1/2 standard 4130.00 dinara

Rezervaciju smeštaja je potrebno izvršiti najkasnije 20 dana pre početka korišćenja usluga, a uplatu u 100 % avansu 7 dana pre početka korišćenja usluga na osnovu naše profakture.

Date cene se neće menjati sve do odnosa 1 €= 125.00 dinara, te ukoliko dodje do promene navedenog iznosa, doći će i do promene cena.

Čekiranje učesnika/gostiju u hotelu “Palisad” od 14h, a odjava na dan odlaska do 11h.

Stupanjem na snagu Zakona o zabrani pušenja i visokim kaznama koje slede zbog nepoštovanja istog, napominjemo da su u hotelu “Palisad” jasno definisani prostori za pušače i nepušače, o kojima ćete biti obavešteni prilikom dolaska u hotel.

Hotel “Palisad” poseduje sertifikat sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2008

Kontakti za rezervaciju smeštaja su:
+381 31 592 100
+381 31 841 151
+381 31 841 161
E-mail: prodaja@palisad.rs
Sajt hotela: www.palisad.rs